mandag 26. juli 2010

T-baneramp og samfunnet


Fævennen har i hele år skrevet om landets framtid. Ungdommen. 14 - 15 åringene. De som stjeler, raner og gjør alt ikke jeg fikk lov til da jeg var gutt. Banner gjør de sikkert også. Nå blir disse stakkarne satt i fengsel.

Om det er rett sted vil jeg ikke ta opp nå. Det jeg henger meg opp i er advokat Ivar Sveen som i Fævennen uttaler at "Feilen ligger ikke hos barnevernet eller politiet, men i samfunnet". I samfunnet?? Hvem eller hva er samfunnet? Samfunnet står sentralt i samfunnsvitenskapene, forklarer Wikipedia. De har heldigvis litt mere oppklarende også. Et samfunn er en gruppe individer som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. Jeg er altså en del av samfunnet. Men hvordan Ivar Sveen kan det være min skyld at disse bøllefrøene turer frem som de gjør?

Eller  har jeg misforstått samfunnet han refererer til. Det er kanskje lomelenderne sin skyld?