torsdag 7. april 2011

Datalagringsdirektivet

På mandag ble det avgjort. Stortinget gikk inn for Datalagringsdirekttivet med 89 mot 80 stemmer. Direktivet som selv Datatilsynet er skeptiske til er en realitet.

Som så ofte før er engasjementet stort. Etter at avgjørelsen er tatt. Foruten de obligatoriske protestgruppene på Facebook, angripes nettsidene til H og Ap. Det har blitt lagt ut lister over alle som stemte for. Mailadresser til alle som stemte for sirkulerer på nett. Og noen av de som stemte for trues, mens andre igjen sender mail til politikere for å fortelle hvor de skal og hvilke nettsider de har tenkt å besøke.
Eneste seriøse protestand jeg har funnet er Stopp Datalagringsdirektivet. De har underskriftkampanjer og mye informasjon samlet på sine sider.

Det mest brukte argumentet for direktivet er fritt gjenfortalt  "Kan vi stoppe en pedofil så er det verdt å overvåke hele befolkningen". Hvis det er den nye holdningen ser jeg frem til nye lover og direktiver:

Sertifikatdirektivet - Ingen har lov til å inneha sertifikat. Vi er alle potensielle fartsovertredere. Og hvem føler ikke trangen til å bryte vikeplikten?
Fyrstikkdirektivet - Alle som kjøper lightere/fyrstikker registreres. Det kan være en pyroman blandt oss
Alkoholdirektivet - Hvor mange har ikke angret på noe de har gjort i fylla? Kan vi unngå en så er det verdt det..